Praktisk info

Lyngbakkens praktiske liste


Når ens barn starter i vuggestue eller børnehave, kan der være mange nye ting, man som forældre skal holde styr på. Her på siden finder du diverse informationer bl.a. omkring fødselsdage, overgange i institutionen, lukkedage osv. 


Derudover har vi lavet en "praktisk liste", som uddyber nogle ting omkring garderoben, skiftetøj o.lign. 


Klik her Lyngbakkens praktiske liste

Nyhedsbreve

Her finder i alle nyhedsbrevene, i altid kan være opdateret på, hvad der sker i Børnehuset Lyngbakken. 


 1. Nyhedsbrev sommer 2022
 2. Nyhedsbrev efterår 2022
Fra vuggestue til børnehave


I Lyngbakken arbejder vi med årgangsopdelte grupper, hvor børnene følger deres årgang som et hold med en farve, såsom "Blåt Hold". Denne holdfarve og vennerne på årgangen, følger barnet i hele deres tid her i Lyngbakken. Ligeledes prioriterer vi, at der er faste voksne som følger årgangen, når de fx skifter fra vuggestue til børnehave.


Fordi vi vægter fællesskabet højt og fordi vi arbejder med årgange som børnehold, oplever barnet ikke skift, når de på papiret bliver et børnehavebarn, men barnet vil i stedet opleve at flytte stue sammen med alle vennerne på en gang, med et overgangsritual hvor børnene oplever, at de nu bliver en del af børnehaven. 

Overgang til SFO og skolen


Vi har et rigtig godt samarbejde med den lokale skole Lynghøjskolen og de to andre børnehuse her i Svogerslev omkring overgangen fra børnehave til skolen. Storgruppen deltager i Idræt på Tværs, som afholdes på skolen, hvor børnene deltager i idrætsaktiviteter en gang om ugen, frem mod skolestart. Her møder de 0. klasserne, samt børnene fra de andre to institutioner, til idrætsaktiviteter som har til formål at gøre overgangen mere genkendelig og tryg for børnene. 


Derudover afholdes der en årlig tur til Boserup skov, hvor storgruppen fra Lyngbakken og de to andre institutioner deltager i en ryste-sammen-tur.


Vi laver overgangsbeskrivelser af børnene til skolen, så de får et indblik i barnets styrker og eventuelle udfordringer, samt i de succeser og redskaber vi med har anvendt med positivt resultat ift. barnet. 

Nedenfor ses brobygningsfolderen som beskriver overgangen fra børnehave til skole. Folderen er skrevet i samarbejde med skolen.

Lukkedage


 • Onsdag før Skærtorsdag 
 • 1. maj
 • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 
 • Grundlovsdag 
 • Dagene mellem jul og nytår ink. d. 24. og 31. december
 • Via vores Årshjul, kan man orientere sig ift. andre lukkedage. 

Fødselsdage


Fødselsdage skal fejres! Vi fejrer gerne barnets fødselsdag, enten i Lyngbakken eller hjemme hos barnet selv. Vi har rigtig gode erfaringer med at komme på besøg hos fødselaren og fejre barnet, hjemme i vante rammer, med mor, far og søskende. Dette planlægges med det pædagogiske personale på barnets stue - uanset om fødselsdagen fejres i Lyngbakken eller i hjemmet. 

Maden der serveres til fødselsdagen skal overholde vores retningslinjer for maden der serveres til børnene. Se retningslinjerne for mad der serveres her. 

Garderobe


Lyngbakken er en udeinstitution. Det er derfor helt essentielt, at garderoben indeholder tøj passende til vind og vejr, samt at der er rigeligt af det!


Det er vigtigt for barnets trivsel og udvikling, at barnet kan holde sig varmt, tørt og at tøjet er praktisk nemt for barnet at tage af og på, så vi kan støtte barnet i at blive selvhjulpen. 


Famly App - Tjek ind/ud


I Lyngbakken bruger vi app'en Famly, som bindeled mellem hjemmet og børnehuset. På app'en kan i/vi...

 • Tjekke barnet ind/ud
 • Dele billeder og nyheder fra dagen i børnehuset
 • Kommunikation mellem hjemmet og børnehuset


Famly App'en er gratis at downloade

Sygepolitik


Vores sygepolitik bygger på åben og ærlig kommunikation mellem personale og jer forældre omkring barnets almentilstand og tegn på sygdom. Vi anvender retningslinjerne omkring syge børn i daginstitutioner, så vi hele tiden er opdateret på de gældende regler, og formålet med sygepolitikken er, at passe på alle - børn, forældre og personale.


Vi reagerer på ændret adfærd og ændret alment tilstand hos barnet, bl.a. ud fra følgende tegn på sygdom:

 • Barnet har feber
 • Barnet ændre spisevaner
 • Barnet giver udtryk for ubehag, mangler legelyst og bliver mere passivt end normalt
 • Barnet har opkast eller tynd afføring


Læs følgende pjece for yderligere information om sygdomsforløb og hvornår barnet må komme tilbage i institutionen efter endt sygdomsforløb. 


Klik her

Børnehuset Lyngbakkens sygepolitik
Retningslinjer for sikkerhed i Lyngbakken


Formålet med Retningslinjer for sikkerhed i Lyngbakken er at sikre et højt niveau af sikkerhed for børn i vores dagtilbud. Retningslinjerne skal ses som en ramme for de sikkerhedsmæssige situationer, som alle dagtilbud står med i hverdagen og skal samtidig være med til at afhjælpe/forebygge ulykker.


Klik her, for at læse vores retningslinjer for sikkerhed i Lyngbakken. 

Persondataloven


Vi overholder regler og retningslinjer for håndtering af personfølsom data. Ved brug af portrætter o.lign. af børn, indhenter vi derfor også samtykkeerklæring fra forældrene, før vi fx deler et portræt af barnet på vores hjemmeside eller lignende. Vi anvender retningslinjer derom, som beskrevet af Roskilde Kommune. For videre information klik her. 

Værdier vi anvender ift. ansættelse af nye medarbejdere


For at sikre os, at vi har engagerede medarbejdere, som arbejder ud fra Lyngbakkens pædagogiske kerneværdier, anvender vi følgende værdiprofil til ansættelsessamtalerne. 


Klik her for at læse profilen 

Sorg og kriseplan


Vi vil gerne være på forkant med de scenarier der kan opstå her i livet. Derfor har vi også taget stilling til, hvordan vi agerer som institution i tilfælde af hændelser og ulykker i familierne tilknyttet Lyngbakken, hvor der er behov for at vi står sammen omkring at støtte hinanden. Derfor har vi lavet følgende sorg- og kriseplan. 


Klik her for at læse planen.