Vuggestue

Dagens gang


Kl. 6.30-7.30: Fælles hus

Kl. 7.30-8.30: Vi "lander" på stuen

Kl. 8.45-9.00: Formiddagsmad

Kl. 9.00-10.45: Samling samt pædagogiske aktiviteter

Kl. 10.45-11.15: Frokost

Kl. 11.15-11.30: Low arousal 

Kl. 11.15-14.00: Middagslur til barnet vågner

Kl. 13.30-14.30: Eftermiddagsmad

Kl. 14.30-16.55: Fælles hus

Ovenstående er et billede på, hvordan en dag i vuggestuen kan se ud, men det er som bekendt altid med forbehold for, hvordan dagen tager sig ud. Børn er børn og vuggestuebørn er især vuggestuebørn, og der er i den grad vidt forskellige behov hos hvert barn, som kan variere meget fra dag til dag - og det skal der være plads til! :)


I Lyngbakkens vuggestue arbejder vi ud fra en ugeplan, hvortil børnene får forskellige inputs, men som samtidig tilgodeser en genkendelig hverdag. Vores ugeplan ser således ud med forbehold for ændringer afhængig af dagen. 

  • Mandag: Grovmotorik 
  • Tirsdag: Turdag
  • Onsdag: Finmotorik 
  • Torsdag: Naturdag 
  • Fredag: Fælles hus  
d60feed3-4d30-4214-89a5-526b65eedeb3
c23536e4-0cc9-4f89-ac3b-1d1956327f60
66d3a4d4-ecf8-480f-b87e-4539575a09f5
ab0b44aa-f239-4f3f-a129-97beb35234ff

Fra vuggestue til børnehave


I Lyngbakken arbejder vi med årgangsopdelte grupper, hvor børnene følger deres årgang som et hold med en farve, såsom "Blåt Hold". Denne holdfarve og vennerne på årgangen, følger barnet i hele deres tid her i Lyngbakken. Ligeledes prioriterer vi, at der er faste voksne som følger årgangen, når de fx skifter fra vuggestue til børnehave.


Fordi vi vægter fællesskabet højt og fordi vi arbejder med årgange som børnehold, oplever barnet ikke skift, når de på papiret bliver et børnehavebarn, men barnet vil i stedet opleve at flytte stue sammen med alle vennerne på en gang, med et overgangsritual hvor børnene oplever, at de nu bliver en del af børnehaven. 

Udeliv og naturoplevelser


Børnehuset Lyngbakken er en udeinstitution og vi tilskriver udelivet høj værdi for det pædagogiske arbejde med børnene. Udeliv giver nogle fantastiske rammer for børnenes leg, med højt til loftet, så børnenes stemmer, energi og kropslige udfoldelser får frit spil til at skabe de gode lege, som legepladsen indbyder til. 


Da vi er en udeinstitution, vil vi dermed også være meget ude, også i vuggestuen. I vinterhalvåret vil vi trække mere indenfor, hvor vi skaber ro og tid til fordybelsesaktiviteter. 


Vi gør en stor dyd ud af at bruge nærmiljøet, så vi har som minimum en ugentlig turdag, hvor vi tilpasser turen efter vores overordnede tema. 

Selvhjulpenhed og selvværd


I vores børnehus gør vi en dyd ud af at lade børnene være en aktiv del af de praktiske gøremål, og arbejder konstant ud fra barnets næste udviklingstrin. Herunder at når børnene er i stand til at stå oprejst, så laver vi stående skift, og herefter er deres udviklingtrin til selv at tage bleen af og smide i skraldespanden.

Når børnene skal have overtøj på, er de aktivt deltagende i at være samarbejdspartnere med den voksne i at sætte sig i flyverdragten og trække bukserne op over fødderne. 

Ved måltidet spiser børnene selv med gaffel og ske, og vakser så vidt muligt sig selv efterfølgende, samt oprydningen. 

Derudover har vi en ugens hjælper, som er med til at foberede frokosten, ved at hente tallerkner og dække bord.

Når vi for eksempel fejer udendørs, er børnene også med, da de spejler de voksnes adfærd. 

I vores krybberum har vi lave skamler, så børnene selv kan kravle ned i deres krybber og lægge sig godt til rette, og få en god middagslur. 

Tema 


Vi arbejder ud fra et overordnet tema i en længere

periode, for at give børnene en udvidet forståelse for det tema vi arbejder ud fra. Vi tilrettelægger temaet ud fra børnens umiddelbare interesser, for samtidig at følge børnenes spor. Derudover arbejder vi udfra de kulturelle normer, så børnene får skabt en større forståelse for hvorfor vi fejre jul, påske, fastelavn osv. Vi arbejder med en tydelighed, og visualisering af vores tema, så børnene kan følge med og bruge flere af deres sanser for at forstå budskabet. 


Vores samling er præget af vores tema, hvor vi ugler med børnene (vi fordyber os) for at give børnene en genkendelighed, gerne på samme måde dagligt, indtil børnene giver udtryk for noget mere, eller et nyt tema træder i kraft. 

Ture ud af huset

Vuggestuen tager ofte på ture i vores skønne lokalområde, hvor der bl.a. er masser af naturoplevelser. Børnene elsker at komme på ture i vores to el-ladcykler, hvor vi kan nå lidt længere omkring - ud til skove, søer og marker, eller på tur til Roskilde. Derudover benytter vi os også flittigt af gåture, ture med vores store klapvogne og busture.