Velkommen

Kom og besøg os!


Det skal være trygt, når man vælger institution til sit barn. Vi tager os derfor gerne tid til at give en rundvisning, så i kan få en fornemmelse af stemningen i Lyngbakken.  Ring på nr. 46363600 eller send en mail til bhlyngbakken@bhlyngbakken.dk så finder vi sammen en dag der passer. 


Lyngbakken skal være et tilbud for alle. Vi har derfor valgt, at en institutionsplads i Lyngbakken, koster det samme som i de kommunale tilbud. Taksterne findes under linket Indskrivning

Udeliv og naturoplevelser


Børnehuset Lyngbakken er en udeinstitution og vi tilskriver udelivet høj værdi for det pædagogiske arbejde med børnene. Udeliv giver nogle fantastiske rammer for børnenes leg, med højt til loftet, så børnenes stemmer, energi og kropslige udfoldelser får frit spil til at skabe de gode lege, som legepladsen indbyder til. 


Vi oplever at uderummet og naturen giver plads til, at vi kan koncentrere os mindre om rammer og regler, og mere om, at følge børnenes spor og initiativer. 

Fællesskab på tværs af aldersgrupper


Lyngbakken er et integreret børnehus som vægter fællesskab højt! Vi gør en dyd ud af, at kende alle børn og arbejder med det vi kalder fælles hus - som man kan læse mere om, under linket PædagogikDet indebærer bl.a. at vi i morgen- og eftermiddagstimerne, er fælles, altså lege og laver aktiviteter på tværs af aldersgrupperne.


De små lærer enormt meget af de store, og de store børn nyder at være rollemodeller, lærer at tage hensyn til de mindre og får en god rummelighed i deres tilgang til børnefællesskaberne. 


I Lyngbakken arbejder vi med årgangsopdelte grupper, så børnene følger den samme årgang fra de starter i vuggestuen til de går ud af børnehaven. 


Om eftermiddagen tilrettelægger vi aktiviteter på tværs af aldersgrupper, så der fx er stopdans både for store og små, der laves bål hvor de store børn lærer de små om hvordan man begår sig omkring bålet. Disse typer aktiviteter bidrager til, at børnene får glæde af hinandens forskelligheder og fællesskabet styrkes på tværs af børnehuset.