Forældresamarbejde

Vi vægter forældresamarbejdet højt, da et godt samarbejde mellem institutionen og hjemmet er altafgørende for de rammer vi skaber omkring barnet. 


Forældresamarbejdet er en helt essentiel del af vores arbejde med børnene. Vi har derfor store forventninger til samarbejdet, med  fokus på hvad der er bedst for barnets trivsel, udvikling, læring 
og dannelse. Vi oplever at det gode forældresamarbejde har stor effekt for vores pædagogiske arbejde med det enkelte barn, og det  højner både arbejdsglæde for os, men også tilfredshed hos forældrene. Vi gør derfor meget ud af, at skabe sammenhænge mellem hjemmet og institutionen, så barnet oplever at forældre og pædagoger er enige om pædagogikken og de igangværende projekter. Vi sørger for, at dele billeder og ord fra dagens aktiviteter og lege, via Famly, som er det tjek-ind system vi anvender i Lyngbakken. Vi får meget positiv feedback fra forældrene omkring vores opslag fra dag til dag, da det giver et godt indblik i børnenes hverdag, som forældrene kan benytte som samtaleemne med barnet derhjemme. Det bidrager samtidig til barnets læringsproces, når barnet stolt kan fortælle, hvad han eller hun har lavet, ud fra dagens billeder og fortællinger.

Indkøring

Vores barnesyn beror på, at børn er forskellige og at vi skal finde styrkerne hos alle individer og bidrage til, at børnene får de bedst mulige betingelser for trivsel og udvikling ud fra de forudsætninger og behov barnet har. Vi følger og guider børnene i alt hvad de laver, og anser hele barnets dag i børnehuset, som værende vigtige læringsrum - såsom ankomst til børnehuset, den frie leg, pædagogiske aktiviteter, måltider, påklædning i ga

Forældresamtaler

Vi prioriterer at afholde samtaler i tiden omkring barnets fødselsdag, eller efter behov, for hele tiden at have øje for barnets udviklinsproces med indblik fra hjemmet og fra barnets hverdag i Lyngbakken. Vi oplever, at det giver et godt samarbejde mellem os og forældregruppen.


Vi tilbyder altid opstartssamtaler, oftest 3 måneder efter opstart i Lyngbakken, hvor vi sammen evaluerer barnets opstart i Lyngbakken og forventningsafstemmer forløbet. 

Bestyrelsen

Den private institution Børnehuset Lyngbakken har en aktiv forældrebestyrelse, som vi arbejder tæt sammen med. Bestyrelsens opgave er bl.a. at sikre Lyngbakkens høje faglige standard og personalets arbejdsforhold, som selvfølgelig kan mærkes hos børnene. 

Candy - Lyngbakkens støtteforening

Lyngbakkens støtteforening Candy er drevet af forældrene i Lyngbakken, som hvert år lægger en flot indsats i deres slik- og popcornbod på Roskilde Festival. Overskuddet fra indsatsen går bl.a. til teaterture for børnehaven, nye legestativer og gynger til legepladsen, vores to store ladcykler og meget mere

Arbejdsdage og donationer

Vi holder en til flere årlige arbejdsdage, hvor forældrene yder en flot indsats ved fx at male, reparere og udbedre de meget anvendte legeredskaber på vores skønne legeplads. Det er altid et hyggeligt samlingspunkt, til glæde for både forældre, børn og personale. Derudover modtager vi ofte legetøj, bøger mm. fra børnene, som de er vokset fra, som giver et godt friskt pust til vores lege- og læringsmiljøer. Ting bliver jo slidt, når de bliver brugt :)

Lyngbakkens traditioner

  • høstfest
  • Bedsteforældredag
  • Julehygge
  • Årsmøde
  • Fællesspisning
  • Kaffedage