Madordning

5 måltider om dagen

Via madordningen tilbyder vi 5 måltider om dagen, fordelt på følgende tidspunkter; 

Kl. 6.30-7.20: Morgenmad
Kl. 9.00-9.30: Formiddagsmad
Kl. 11.00-11.30: Frokost
Kl. 14.00-14.30: Eftermiddagsmad
Kl. 16.00-16.30: Sen eftermiddagsmad

Økologi

Vi anvender over 60% økologiske varer i vores madlavning - og forsøger så vidt muligt at anlægge en klimavenlig tilgang til mad, måltider og madspild, som vi også italesætter over for børnene for at præge deres holdning dertil.

20200916_162404
20200916_183855
20200917_073232
20210118_093911
20210118_093925
20210118_104609

Mad over bål

Vi laver mad over bål en til to gange om ugen, hvor vi inddrager børnene i processen. Det gælder lige fra at starte bålet op, hvor børnene hjælper med at kløve brænde og tænde bålet, til at ælte bollerne og skære grøntsagerne, som senere steges og bages over bålet. Torsdag er den faste båldag med madlavning, men vi laver ofte bålmad flere gange om ugen, fx når vi genopvarmer mad til eftermiddagsmaden eller sponant vil lave nogle popcorn over bål.

Vi har også tradition for at tilberede vildt sammen med børnene, såsom ænder og fasaner, som vi får fra lokale jægere.


0ad118f0-3beb-452a-9e2c-f32ad0ec62f0
586a092b-98d4-4083-8f88-f057c11cf2c6
20210118_093920
20210118_093911
20210118_104606
20210118_093925
20210118_104609

Kostpolitik

May er vores madmor i Lyngbakken, og hun laver und varieret kost, med gode økologiske grøntsager. May bager vores brød som oftest er lavet af groft mel. May sørger for at alle børn  får den mængde fedt som børn skal have i deres daglige kost. May laver fisk jævnligt. I tilfælde hvor vi har børn der har madallergi eller fx ikke må spise svinekød, drøfter hun med forældrene hvilken kost barnet skal have. Vi har smør-selv mad dage hvor alle børn smører deres mad på stuen, så de styrkes i selvhjulpenhed og i at tage et valg om hvad de vil spise.


Alle måltider spises i grupper og der læses højt eller børnene fortæller hver især om deres oplevelser. 

Vi anvender Roskilde kommunes kostpolitik i Lyngbakken:

  • Vi finder, at sund kost er en vigtig faktor i forhold til fejlernæring, overvægtsproblemer og andre livsstilssygdomme.
  • Vi finder, at en tidlig indsats i forhold til kosten er af afgørende betydning for børns udvikling.
  • Vi anerkender vores del af ansvaret i forhold til børns sundhed og trivsel.

Vi mener at den kost vi serverer, er sund, varieret og ernæringsrigtig

  • Vi er bevidst om at arbejde med at nedbringe indtagelsen af sukkerholdige produkter i institutionen.
  • Vi arbejder bevidst med at servere sund kost