Personale

Fast personale - ingen vikarer


Der er fast personale tilknyttet hver stue, men vi prioriterer at alle personaler kender alle børn og omvendt. Det betyder også at vi nbenytter hinandens styrker på tværes af alle hold. Vi afholder ugentligt pædagogiske møder, så alle personaler altid er opdateret på alle børn


Her finder du billeder og en kort præsentation af vores skønne og kompetente personale.

Rødt Hold - Vuggestue

Gult Hold - Vuggestue

Grønt Hold - Børnehave

Blåt Hold - Børnehave

Lilla Hold - Børnehave

Øvrige

Ledelse