Forældresamarbejde

Et godt samarbejde skaber bedre rammer for barnets udvikling og trivsel


Vi vægter forældresamarbejdet højt, da et godt samarbejde mellem institutionen og hjemmet er altafgørende for de rammer vi sammen skaber omkring barnets trivsel og udvikling.


På denne side ses eksempler på, hvordan vi aktivt anvender forældresamarbejdet, til at skabe de bedste rammer omkring hvert enkelte barn og barnegrupperne. Vi stiller derfor også krav til forældresamarbejdet, da vi ved hvor stor indflydelse det rent faktisk har for barnets oplevelse af at gå i vuggestue eller børnehave.

Indkøring

Vores barnesyn beror på, at børn er forskellige og at vi skal finde styrkerne hos alle individer og bidrage til, at børnene får de bedst mulige betingelser for trivsel og udvikling ud fra de forudsætninger og behov barnet har. Vi følger og guider børnene i alt hvad de laver, og anser hele barnets dag i børnehuset, som værende vigtige læringsrum - såsom ankomst til børnehuset, den frie leg, pædagogiske aktiviteter, måltider, påklædning i ga

Forældresamtaler

Vi prioriterer at afholde samtaler i tiden omkring barnets fødselsdag, eller efter behov, for hele tiden at have øje for barnets udviklinsproces med indblik fra hjemmet og fra barnets hverdag i Lyngbakken. Vi oplever, at det giver et godt samarbejde mellem os og forældregruppen.


Vi tilbyder altid opstartssamtaler, oftest 3 måneder efter opstart i Lyngbakken, hvor vi sammen evaluerer barnets opstart i Lyngbakken og forventningsafstemmer forløbet. 

Bestyrelsen

Den private institution Børnehuset Lyngbakken har en aktiv forældrebestyrelse, som vi arbejder tæt sammen med. Bestyrelsens opgave er bl.a. at sikre Lyngbakkens høje faglige standard og personalets arbejdsforhold, som selvfølgelig kan mærkes hos børnene. 

Candy - Lyngbakkens støtteforening

Lyngbakkens støtteforening Candy er drevet af forældrene i Lyngbakken, som hvert år lægger en flot indsats i deres slik- og popcornbod på Roskilde Festival. Overskuddet fra indsatsen går bl.a. til teaterture for børnehaven, nye legestativer og gynger til legepladsen, vores to store ladcykler og meget mere

Arbejdsdage og donationer

Vi holder en til flere årlige arbejdsdage, hvor forældrene yder en flot indsats ved fx at male, reparere og udbedre de meget anvendte legeredskaber på vores skønne legeplads. Det er altid et hyggeligt samlingspunkt, til glæde for både forældre, børn og personale. Derudover modtager vi ofte legetøj, bøger mm. fra børnene, som de er vokset fra, som giver et godt friskt pust til vores lege- og læringsmiljøer. Ting bliver jo slidt, når de bliver brugt :)

Lyngbakkens traditioner

  • Høstfest
  • Bedsteforældredag
  • Julehygge
  • Årsmøde
  • Fællesspisning
  • Kaffedage
  • Fejre højtider