Pædagogiske læreplaner

Pædagogisk læringsmiljø - hele dagen


Vi har tilpasset vores praksis til den styrkede pædagogiske læreplan, og søger derfor at skabe det mest stimulerende læringsmiljø for børnene hele dagen, som bygger på børneinddragelse og barnets perspektiv. Dette kommer bl.a. til udtryk når vi:

 • Bygger sandvulkaner i sandkassen
 • Dissekerer og tilbereder fasaner og ænder over bål
 • Bygger eventyrer og fortællinger op i samarbejde med børnene
 • Tager på kælketure så snart sneen falder
 • Leger zombie-lege, som både er spændende og lidt uhyggelige

De 6 læreplanstemaer

Læreplanerne som en helhed

Vi anvender de seks læreplanstemaer, som ses til højre, i vores daglige arbejde og tilrettelæggelse af det pædagogiske læringsmiljø. Vi anvender tanken om det brede læringsbegreb, som indebærer at barnes dag i Lyngbakken, skal være præget af samtlige temaer, så hver dag indeholder et stort og bredt favnende læringspoentiale. Det gælder både ved de pædagogiske akiviteter og temaer, samt ved den frie leg, garderobesituationer, måltider osv. 

 1. Natur, udeliv og science
 2. Krop, sanser og bevægelse
 3. Social udvikling
 4. Kommunikaion og sprog
 5. Alsidig personlig udvikling
 6. Kultur, æstetik og fællesskab

Eksempel på et pædagogisk forløb

Tema: Snegle - vuggestuen, 3 ugers forløb


Natur, udeliv og science: 

- Finder snegle i naturen, laver sneglebo, giver sneglene mad

Krop, sanser og bevægelse:

- Røre ved snegle, bevæge sig som snegle, observere sneglens langsomme

bevægelser

Social udvikling:

- Øver sig på at gå på tur og vente på tur, træner opmærksomhed og

fordybelse, samarbejde om at løse opgaver

Kommunikation og sprog:

- Vi snakker med børnene om forskellige typer snegle, hvad er en snegl, hvad lever den af, hvad spiser den osv. Vi anvender fokusord som fx slim, snegl, sneglehus og anvender både billede, skrift og sprog, så børnene stimuleres sprogligt på flere sanser. Vi synger sange, rim og remser omkring snegle. 

Alsidig personlig udvikling:

- Vi følger barnets initiativ og impulser og undersøtter barnets lyst til at undersøge sneglenes liv og verden. 

Kultur, æstetik og fællesskab:

- Hvordan bor jeg og hvordan bor sneglen? Hvilken sammenhæng har sneglen med vores hverdag og naturen omkring os?