Bestyrelsen

Om bestyrelsen


Som privat institution har Børnehuset Lyngbakken en bestyrelse med arbejdsgiverkompetence samt ansvar for institutionens overordnede ledelse og drift.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og op til 4 suppleanter. Disse er valgt af og blandt forældrene til børn i institutionen. Derudover deltager børnehusets leder og en repræsentant for personalet, valgt af og blandt børnehusets personale. Bestyrelsens medlemmer er underlagt tavshedspligt.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer sker på forældremødet i efteråret. Man vælges for en periode af 2 år, dog ikke suppleanter, der vælges for 1 år. De forældrevalgte kan kun sidde i bestyrelsen, så længe de selv har børn i institutionen.


Bestyrelsen arbejder på det generelle og overordnede plan. Dens opgaver er at holde sig orienteret om den daglige ledelse og drift, der varetages af lederen. Bestyrelsen er med til at forvalte beløb inden for rammestyringen. Desuden planlægger bestyrelsen det årlige forældremøde og har mulighed for at planlægge andre arrangementer.

Kontakt

Ved henvendelse til bestyrelsen, brug følgende mail., og send gerne mailen både til bestyrelsen og til børnehuset, da vi prioriterer godt samarbejde og gennemsigtighed mellem bestyrelsen og børnehuset.


bestyrelsen@bhlyngbakken.dk 

bhlyngbakken@bhlyngbakken.dk

Vedtægter samt forretningsorden

Bestyrelsen